چانگان ایدو؛ قسمت دوم | خانه تو
چانگان ایدو؛ قسمت دوم | خانه تو

چانگان ایدو؛ قسمت دوم

زمان مطالعه: 3 دقیقه

گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬بازار‭ ‬خودرو‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۹۹‭ ‬پذیرای‭ ‬یک‭ ‬بازیگر‭ ‬جدید‭ ‬از‭ ‬چین‭ ‬یعنی‭ ‬شرکت‭ ‬سوئیست‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬هم‭ ‬سدان‭ ‬A5‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مشخصاتی‭ ‬جالب‭ ‬برای‭ ‬مونتاژ‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته؛‭ ‬آیا‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬امیدوار‭ ‬بود؟

 ‬خب‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬نه‭! ‬اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬خیلی‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬سریع‭ ‬به‭ ‬سوال‭ ‬بالا‭ ‬پاسخ‭ ‬دهیم،‭ ‬باید‭ ‬بگوییم‭ ‬که‭ ‬سوئیست‭ ‬A5‭ ‬برای‭ ‬بازار‭ ‬ایران‭ ‬خودرو‭ ‬مناسبی‭ ‬است‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬که‭ ‬واردکننده‭ ‬یا‭ ‬مونتاژکار‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬فعلا‭ ‬ناشناخته‭ ‬مانده،‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬چین‭ ‬متعهد‭ ‬بماند‭.‬ در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬حتما‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬نرخ‭ ‬۱۵‭ ‬هزار‭ ‬تومانی‭ ‬دلار‭ ‬بازار‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭.‬ چطور؟‭ ‬گزارش‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بخوانید‭.‬

  قیمت‭ ‬و‭ ‬تیپ‌ها

خب‭ ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬خودرونویسی‭ ‬رسم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬نقد‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬معماری‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬تجهیزات،‭ ‬سراغ‭ ‬قیمت‭ ‬خودرو‭ ‬می‌روند‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬خودرو‭ ‬با‭ ‬شرایطی‭ ‬عادی‭ ‬روبه‌رو‭ ‬نیستیم‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬محصول‭ ‬الان‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چیز‭ ‬دیگری‭ ‬مهمتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬یک‭ ‬خودرو‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬مناسب‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬تکانه‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬بدل‭ ‬شود‭. ‬اتفاقی‭ ‬که‭ ‬قطعا‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬بازیگران‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬سودهای‭ ‬هنگفت‭ ‬تحریک‭ ‬می‌کند‭. ‬سوئیست‭ ‬A5‭ ‬هم‭ ‬خودرویی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ابعادی‭ ‬که‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬بازه‭ ‬قیمتی‭ ‬هفت‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۱۹۰‭ ‬دلار‭ ‬تا‭ ‬۱۱‭ ‬هزار‭  ‬و‭ ‬۳۶۰‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬رفته‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬بهایی‭ ‬۱۱۰‭ ‬تا‭ ‬۱۷۵‭ ‬میلیونی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬خب‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬گرچه‭ ‬در‭ ‬دامنه‭ ‬بالاتری‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬خرید‭ ‬۷۰‭ ‬درصد‭ ‬اقشار‭ ‬جامعه‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬بازه‭ ‬۳۰‭ ‬درصدی‭ ‬قادر‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬وسیعی‭ ‬از‭ ‬بازیگران‭ ‬قدیمی‭ ‬و‭ ‬جدید‭ ‬بازار‭ ‬از‭ ‬دنا‭ ‬و‭ ‬دنا‭ ‬پلاس‭ ‬و‭ ‬پارس‭ ‬اتومات‭ ‬تا‭ ‬۲۰۶‭ ‬و‭ ‬۲۰۷‭ ‬اس‌دی،‭ ‬رهام‭ ‬و‭ ‬آریزو۵‭ ‬دردسرهای‭ ‬بسیاری‭ ‬درست‭ ‬کند‭.‬

این مطلب را از دست ندهید....  موتورسیکلت برقی زیرو SR/S رونمایی شد

  وضعیت‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬تولید

راستش‭ ‬را‭ ‬بخواهید‭ ‬وضعیت‭ ‬فروش‭ ‬سوئیست‭ ‬A5‭ ‬در‭ ‬چین‭ ‬ابدا‭ ‬خوب‭ ‬نیست‭. ‬خودرو‭ ‬جدید‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬۱۴‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬زحمت‭ ‬توانسته‭ ‬فروشش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬شش‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬عبور‭ ‬دهد‭. ‬رقمی‭ ‬که‭ ‬ابدا‭ ‬برای‭ ‬خودروسازی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬بزرگ‭ ‬چین‭ ‬خوشایند‭ ‬نیست‭. ‬البته‭ ‬وقتی‭ ‬خود‭ ‬سوئیست‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬تنها‭ ‬کمی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۳۱‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬در‭ ‬چین‭ ‬فروش‭ ‬داشته،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬تحلیل‌های‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬شک‭ ‬کرد‭!‬

  ابعاد‭ ‬و‭ ‬مشخصات‭ ‬فنی

خب‭ ‬با‭ ‬طول‭ ‬۴‭.‬۵۸‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬سدان‌های‭ ‬سایز‭ ‬C‭ ‬ایرانی،‭ ‬چینی‭ ‬و‭ ‬فرانسوی‭ ‬بازار‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬انواع‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬شهری‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬قدمی‭ ‬آریزو۶‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬لطف‭ ‬فاصله‭ ‬۲‭.‬۶۲‭ ‬متری‭ ‬محورها،‭ ‬کابین‭ ‬گنجایش‭ ‬پنج‭ ‬سرنشین‭ ‬بزرگسال‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬صندوق‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬امکان‭ ‬جاگذاری‭ ‬۴۵۵‭ ‬لیتر‭ ‬بار،‭ ‬برای‭ ‬مسافرت‌های‭ ‬برون‭ ‬شهری‭ ‬یا‭ ‬خریدهای‭ ‬خانوادگی‭ ‬فضای‭ ‬خوبی‭ ‬دارد‭. ‬خب‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬۱۲۱۰‭ ‬کیلویی‭ ‬نسخه‭ ‬پایه‭ ‬و‭ ‬گیربکس‭ ‬دستی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬موتور‭ ‬۱‭.‬۵‭ ‬لیتری‭ ‬۱۲۰‭ ‬اسبی،‭ ‬وضعیت‭ ‬سوئیست‭ ‬A5‭ ‬کاملا‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬معمولی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬شاید‭ ‬کند‭ ‬باشد‭. ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬احتمالا‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬نسخه‭ ‬پایه‭ ‬آن‭ ‬ضربه‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬A5‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دنا‭ ‬تضعیف‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬نسخه‭ ‬فول‭ ‬البته‭ ‬جعبه‭ ‬دنده‭ ‬CVT‭ ‬کمی‭ ‬اوضاع‭ ‬را‭ ‬بدتر‭ ‬می‌کنند‭ ‬پس‭ ‬کلا‭ ‬دنبال‭ ‬دینامیک‭ ‬رانندگی‭ ‬و‭ ‬سواری‭ ‬مهیج‭ ‬نباشید‭. ‬

    طراحی

سوئیست‭ ‬A5‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬معیاری‭ ‬یک‭ ‬خودرو‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬معقول‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬زیاده‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬خشن‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬خیلی‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬ترند‭ ‬روز‭. ‬فرم‭ ‬بدنه‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬نزدیکی‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬متاخر‭ ‬تویوتا،‭ ‬بی‌وای‌دی‭ ‬و‭ ‬کیا‭ ‬راه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تقریبا‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬مفهومی‭ ‬متناسب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بیننده‭ ‬القا‭ ‬می‌کند‭. ‬هیچ‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬توی‭ ‬ذوق‭ ‬بیننده‭ ‬بزند‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬ظاهر‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬دیده‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬چینی‌ها‭ ‬بابت‭ ‬ارتقا‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬سطح‭ ‬تبریک‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬خودروسازی‭ ‬درجه‭ ‬۳‭ ‬همچون‭ ‬سوئیست‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬پرورانده‌اند‭. ‬فضای‭ ‬داخلی‭ ‬خودرو‭ ‬البته‭ ‬سردرگم‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬است‭. ‬کابین‭ ‬خودرو‭ ‬گرچه‭ ‬خیلی‭ ‬موزون‭ ‬نیست‭ ‬ولی‭ ‬تریم‭ ‬دو‭ ‬رنگ،‭ ‬تجهیزات‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬مثل‭ ‬مانیتور‭ ‬لمسی‭ ‬و‭ ‬خطوط‭ ‬زیاد‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬خریدار‭ ‬ایرانی‭ ‬جذبش‭ ‬شود‭.‬

این مطلب را از دست ندهید....  معرفی رسمی «آمی» خودرو الکتریکی کوچک سیتروئن

  آینده‭ ‬

به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬چانگان‭ ‬ایدو‭ ‬دیگر‭ ‬روبه‌رو‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬کمی‭ ‬ارزان‌تر‭ ‬اما‭ ‬کم‌کیفیت‌تر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‌رغم‭ ‬امکانات‭ ‬مناسب،‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬آشنایی‭ ‬ندارد‭. ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬در‭ ‬موفقیت‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬نهایی‭ ‬آن‭ ‬دارد‭. ‬ما‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬واردکننده‭ ‬سوئیست‭ ‬تضمین‭ ‬می‌دهیم‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬ذره‌ای‭ ‬بخواهد‭ ‬گرانفروشی‭ ‬کند،‭ ‬رقبای‭ ‬متعدد‭ ‬امانش‭ ‬را‭ ‬می‌برند‭!‬

اخبار مسکن

مشاوره حقوقی

قیمتهای انواع خودرو

خبرهای جدید رو میخوای؟

لیست چت

هیچ چتی در دسترس نیست

لیست چت

هیچ چتی در دسترس نیست

لیست چت

هیچ چتی در دسترس نیست