اچار شلاقی و ابزار فروشی

اچار شلاقی و ابزار فروشی

قیمت : 200,000 تومان
1 سال قبل / تهران ، تهران

دو عدد اچار شلاقی ایران پتک ۱۴ اینچ و اچار فرانسه ۱۲ اینچ و انبر دست و دم باریک با هم یکجا ۲۰۰ تومن

آچار و ابزار

آچار و ابزار

قیمت : 150,000 تومان
1 سال قبل / تهران ، تهران

وسایل(انبر دست آچار شلاقی قلم آچار فرانسه) یکجا صد و پنجاه هزار تومان همه با هم فروخته میشود.

اتو قدیمی سالم

اتو قدیمی سالم

قیمت : 50,000 تومان
1 سال قبل / تهران ، تهران

اتو قدیمی سالم قیمت 50 هزار تومان. تماس فقط تلفنی